Regulamin

  |   Regulamin

Regulamin hotelowy

Kierownictwo Willi Ostoja u Pyrca będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

§1

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godzin 11.00.
3. Gość hotelowy powinien określić czas pobytu i uregulować należność z góry za cały okres.
4. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się,że został wynajęty na jedną dobę.
5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 11.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
6. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
7. Hotel pobiera taksę klimatyczną.Taksa pobierana jest za każdy rozpoczęty dzień pobytu.

§2

1. Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.
2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 9.00 do godziny 22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji.
3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

§3

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług,prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
2. Hotel zapewnia:
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
- bezpieczeństwo pobytu w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
- profesjonalną i uprzejmą obsługę
- wykonywanie niezbędnych drobnych napraw
- sprzątanie pokoju na życzenie gości

§4

1. Na życzenie gości hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
- przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu
- przechowywanie w depozycie rzeczy wartościowych w sejfie hotelowym

§5

1. W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.
2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która narusza tę zasadę, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.

§6

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go gości.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek,żelazek elektrycznych, czajników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

§7

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie rzeczy wartościowych, które nie zostały oddane do przechowania w sejfie hotelowym.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.